Orkla Care S. A.

Biuro Warszawa
Ul. Fabryczna 5a
00-446 Warszawa
Tel. 22 358 13 00
Mail: office@orklacare.pl

Adres rejestrowy:
Orkla Care S.A.
Ul. Polna 21
05-250 Radzymin
NIP 521-05-23-942 XIV
Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000029528 kapitał zakładowy 64 575 550 zł opłacony w części. Numer Rejestrowy do Bazy Danych o Odpadach (BDO) – 000009488

Polityka prywatności

Polityka świadczenia usług drogą elektroniczną

Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności