Mobilizacja przedsiębiorstw do osiągnięcia celu klimatycznego 1,5C

Orkla Care wspiera globalną kampanię mającą na celu zmobilizowanie biznesu i przemysłu do osiągnięcia celów...
Mobilizacja przedsiębiorstw do osiągnięcia celu klimatycznego 1,5C

Orkla Care wspiera globalną kampanię mającą na celu zmobilizowanie biznesu i przemysłu do osiągnięcia celów klimatycznych zgodnych z planem 1,5C.

Dołączając do wielu międzynarodowych firm, Orkla Care wspiera kampanię UN Global Compact "Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future”. Jej celem jest zmobilizowanie przedsiębiorstw do zwiększenia swoich ambicji dotyczących hamowania zmian klimatycznych omawianych na  corocznym szczycie klimatycznym ONZ.

"Istnieje pilna potrzeba znalezienia rozwiązań pozwalających zahamować zmiany klimatyczne. Dlatego w Orkli wyznaczyliśmy cele oparte na podstawach naukowych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do maksymalnie 1,5 stopnia" - mówi Jaan Ivar Semlitsch, CEO Orkla ASA.

Międzynarodowa organizacja Science Based Targets (SBTi) zatwierdziła cele klimatyczne Orkli, które zakładają redukcję emisji gazów cieplarnianych o 63% do 2025 roku i o 77% do 2040 roku.

"Biznes odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Dlatego inspirujące jest widzieć tak wiele firm odważnie podnoszących poprzeczkę. Orkla jest jednym z kilku wiodących przedsiębiorstw, które już teraz udowadniają, że cele klimatyczne zgodne z 1,5C są możliwe do osiągnięcia i daje przykład innym" - powiedział Kim Gabrielli, Dyrektor UN Global Compact w Norwegii.

Dowiedz się więcej o kampanii "Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future” tutaj: https://www.unglobalcompact.org/take-action/events/climate-action-summit-2019/business-ambition

Orkla Care na rzecz klimatu: 

  • Wszystkie marki i fabryki Orkla Care pracują nad zmniejszeniem zużycia energii i wody, optymalizują wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczają marnotrawstwo żywności.
  • Zrównoważone innowacje są priorytetem w Orkli, która wprowadza na rynek roślinne alternatywy dla mięsa oraz produkty o mniejszym wpływie na środowisko naturalne.
  • W ciągu ostatnich pięciu lat Orkla Care zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 54%. Redukcja ta jest wyrażona w liczbach bezwzględnych, tzn. nie została skorygowana o wzrost obrotów.
  • Cała energia elektryczna zużywana przez Orklę w Europie pochodzi z odnawialnych źródeł. Dzięki naszej własnej elektrowni wodnej Hydro Power produkujemy pięć razy więcej energii odnawialnej niż zużywamy.
  • W celu udokumentowania odnawialnej energii elektrycznej, Orkla pozyskuje dla swoich elektrownii wodnych certyfikaty Gwarancji Pochodzenia.
  • Orkla bierze również odpowiedzialność za wpływ swojego łańcucha wartości na klimat, podejmując działania ukierunkowane na produkcję surowców. Naszym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o około 30% do 2025 roku i 77% do 2040 roku.