Orkla zmniejsza swój wpływ na klimat

Fińska fabryka przechodzi na odnawialną energię elektryczną produkowaną z wiatru.
Orkla zmniejsza swój wpływ na klimat

Fińska fabryka przechodzi na odnawialną energię elektryczną produkowaną z wiatru.

Od początku stycznia 2020 roku fabryki Orkli w Finlandii zrobiły ogromny krok w kierunku odnawialnej energii elektrycznej.  Fabryka przekąsek zlokalizowana na Wyspach Alandzkich przeszła na zużycie lokalnie produkowanej energii wiatrowej dostarczanej przez firmę Allwinds.

“Energia wyprodukowana przez jeden wiatrak wystarcza na pokrycie całego naszego zapotrzebowania na energię elektryczną w ciągu roku. Uważamy, że jest to naturalny krok w pracy nad zmniejszeniem wpływu naszej fabryki na klimat w całym łańcuchu wartości" - mówi Christer Söderström, kierownik fabryki w Haraldsby.

Zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, dostęp do zrównoważonej, niezawodnej i odnawialnej energii oraz czystego paliwa jest warunkiem koniecznym, abyśmy mogli sprostać globalnym wyzwaniom, przed którymi stoi dziś świat. Duża część emisji gazów cieplarnianych pochodzi ze sposobu, w jaki wydobywamy, przetwarzamy i wykorzystujemy energię kopalną, ale rozwiązania w zakresie energii odnawialnej stają się z każdym dniem tańsze, bardziej niezawodne i wydajne.

“Poprzez zmianę sposobu produkcji i konsumpcji energii możemy zapewnić dostęp do elektryczności i usług energetycznych dla wszystkich, nie niszcząc przy tym naszej planety. Coraz więcej firm na Wyspach Alandzkich przestawia się na energię wiatrową i jesteśmy bardzo zadowoleni, że również Orkla wybrała to źródło dla swojej fabryki w Haraldsby" - mówi Henrik Lindqvist, CEO Allwinds.

Przejście na odnawialną energię elektryczną jest zgodne z długoterminową strategią zrównoważonego rozwoju Orkli. Druga fabryka w Finlandii, fabryka Panda w Vaajakoski, jest częściowo zasilana energią ze źródeł odnawialnych. Od początku 2017 roku w 40 procentach jest napędzana energią wodną.

“Kluczowym elementem działań Orkli w zakresie zrównoważonego rozwoju jest przejście na energię wolną od paliw kopalnych, tak aby do roku 2025 60% całej naszej energii elektrycznej pochodziło ze źródeł odnawialnych. W Finlandii jesteśmy liderami w tej dziedzinie, ponieważ obie nasze fabryki, reprezentujące znaczną część zużycia energii, już teraz w dużej mierze są napędzane przez źródła odnawialne. Prace nad zmniejszeniem naszego wpływu na klimat będą kontynuowane w najbliższych latach" - mówi Katja Salminen, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Orkla Suomi.