Orkla w grupie firm Dow Jones Sustainability Index

Po raz kolejny Orkla została uwzględniona na liście Dow Jones Sustainability Index Europe.
Orkla w grupie firm Dow Jones Sustainability Index

Po raz kolejny Orkla została uwzględniona na liście Dow Jones Sustainability Index Europe.

"Mamy wielkie ambicje związane z działaniami Orkli w zakresie zrównoważonego rozwoju i widzimy, że stają się one coraz ważniejsze w tworzeniu wzrostu i budowaniu zaufania. Znalezienie się w jednym z najbardziej cenionych na świecie indeksów dotyczących zrównoważonego rozwoju jest ogromnym uznaniem dla pracy, którą wykonujemy. Inspiruje nas to do jeszcze większego zaangażowania" - mówi Ellen Behrens, Wiceprezes Orkli ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Dow Jones Index jest powszechnie znany jako najbardziej znaczący na świecie ranking firm w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej. Stanowi on ważną wskazówkę dla inwestorów i innych interesariuszy w ocenie wyników pozafinansowych.

"Coraz więcej osób promuje zrównoważoną konsumpcję poprzez wyrzucanie mniejszej ilości jedzenia, rezygnowanie z plastiku i dokonywanie ekologicznych wyborów na co dzień" - mówi Behrens. "W Orkla chcemy tworzyć produkty przyszłości, więc znacznie zwiększamy nasze wysiłki w kluczowych obszarach, takich jak odżywianie i zdrowie, zrównoważone zakupy oraz środowisko."

Cele zrównoważonego rozwoju Orkli na okres do 2025 roku zakładają stopniowe przechodzenie na energię odnawialną, zwiększony odzysk zasobów oraz wprowadzanie produktów zachęcających do zdrowego i zrównoważonego stylu życia.

Orkla jest uwzględniana w Dow Jones Sustainability Index już od 2012 roku.

Więcej informacji na temat działań Orkli w zakresie zrównoważonego rozwoju znajdziesz na stronie: www.orkla.com/sustainability