Orkla po raz kolejny na liście FTSE4Good Index

Trzeci rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w FTSE4Good Index, który wskazuje organizacje stosujące...
Orkla po raz kolejny na liście FTSE4Good Index

Trzeci rok z rzędu zostaliśmy wyróżnieni w FTSE4Good Index, który wskazuje organizacje stosujące dobre praktyki w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania (ESG).

FTSE4Good Index, stworzony w 2001 roku przez FTSE Russell, spółkę zależną London Stock Exchange Group, pomaga promować ideę zrównoważonego rozwoju wśród firm i inwestorów.

"Mamy wielkie ambicje związane z działaniami Orkli na rzecz zrównoważonego rozwoju i postrzegamy je jako coraz ważniejsze w kreowaniu wzrostu i budowaniu zaufania. Uzwględnienie nas w Indeksie FTSE4Good jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i inspiracją do podejmowania jeszcze większych wysiłków” - mówi Ellen Behrens, Wiceprezes Orkla ds. Zrównoważonego Rozwoju.

Cele zrównoważonego rozwoju Orkli na okres do 2025 roku zakładają stopniowe przechodzenie na energię odnawialną, zwiększony odzysk zasobów oraz wprowadzanie produktów zachęcających do zdrowego i zrównoważonego stylu życia.

FTSE4Good Index ma na celu identyfikację firm, które wykazują się zauważalnymi działaniami w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i zarządzania, w odniesieniu do globalnie uznanych standardów. Orkla jest uwzględniana w Indeksie FTSE4Good od 2017 roku.

Dowiedz się więcej o FTSE4Good.