Orkla liderem w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Program inwestorski CDP zaliczyła Orklę do grona najlepszych spółek giełdowych, pod względem...
Orkla liderem w dziedzinie  przeciwdziałania zmianom  klimatycznym

Program inwestorski CDP zaliczyła Orklę do grona najlepszych spółek giełdowych, pod względem przywództwa w zakresie hamowania zmian klimatycznych. W ciągu ostatnich pięciu lat Orkla zredukowała emisję gazów cieplarnianych o ponad 50%*.

W 2019 roku 8 400 największych firm na świecie zgłosiło do organizacji CDP swoje wyniki klimatyczne. Orkla została uznana za jedno z 10 najlepszych norweskich przedsiębiorstw,  zdobywając ocenę A-. Oznacza to, że firma pełni wiodącą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem klimatycznym i podjemuje niezbędne w tym obszarze działania.

"Jesteśmy zachwyceni, że otrzymaliśmy najwyższą ocenę. Ranking jest dla nas bodźcem do dalszej pracy. Pilna potrzeba znalezienia rozwiązań spowalniających zmiany klimatyczne zmobilizowała nas do wzięcia na siebie części odpowiedzialności za ograniczenie wzrostu temperatury na świecie do maksymalnie 1,5 stopnia i podjęcia odpowiednich działań" - mówi Inger Johanne Eikeland, SVP Environment, Health and Safety w Orkla ASA.

Orkla zdaje sprawozdania do CDP od 2008 roku, i aby sprostać zewnętrznym wymaganiom i oczekiwaniom, wyznacza coraz bardziej ambitne cele oraz stale rozwija swoją strategię w zakresie hamowania zmian klimatycznych.

Orkla zmniejszyła o połowę emisję gazów cieplarnianych w ciągu ostatnich pięciu lat i wyznaczyła cele klimatyczne oparte na danych naukowych. Wraz z wieloma innymi międzynarodowymi firmami, Orkla popiera kampanię UN Global Compact "Business Ambition for 1.5°C: Our Only Future". Kampania ma na celu zmobilizowanie przedsiębiorstw do zwiększenia swoich założeń dotyczących ochrony klimatu i wyznaczenia celów klimatycznych w oparciu o dane naukowe, zgodnych ze strategią 1,5C.

W 2019 r. łącznie 8 400 największych firm na świecie ujawniło swoje wyniki klimatyczne CDP, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do ilości przedsiębiorstw w roku poprzednim. W skali globalnej, 530 firmom przyznano ocenę A/A-. Ocena CDP odnosi się do zdolności firm w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, wyznaczaniu znaczących celów i monitorowaniu postępów.

Orkla na rzecz klimatu:  

  • Wszystkie marki i fabryki Orkla pracują nad zmniejszeniem zużycia energii i wody, optymalizują wykorzystanie zasobów naturalnych oraz ograniczają marnotrawstwo żywności.
  • Zrównoważone innowacje są priorytetem w Orkli, która wprowadza na rynek roślinne alternatywy dla mięsa oraz produkty o mniejszym wpływie na środowisko naturalne.
  • W ciągu ostatnich pięciu lat Orkla zredukowała emisję gazów cieplarnianych o 54%. Redukcja ta jest wyrażona w liczbach bezwzględnych, tzn. nie została skorygowana o wzrost obrotów.
  • Cała energia elektryczna zużywana przez Orklę w Europie pochodzi z odnawialnych źródeł. Dzięki naszej własnej elektrowni wodnej Hydro Power produkujemy pięć razy więcej energii odnawialnej niż zużywamy.
  • W celu udokumentowania odnawialnej energii elektrycznej, Orkla pozyskuje dla swoich elektrowni wodnych certyfikaty Gwarancji Pochodzenia.
  • Orkla bierze również odpowiedzialność za wpływ swojego łańcucha wartości na klimat, podejmując działania ukierunkowane na produkcję surowców. Naszym celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o około 30% do 2025 roku i 77% do 2040 roku.

 

*2014 – 2018