Łączymy siły dla środowiska!

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych wyzwań obecnych czasów. Ograniczenie emisji gazów...
Łączymy siły dla środowiska!

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych wyzwań obecnych czasów. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych stało się zatem naszym najważniejszym celem w zakresie ochrony środowiska. Przeczytaj o tym, jak w Orkli bierzemy odpowiedzialność za środowisko i klimat.

“Stale pracujemy nad tym, aby obniżać zużycie energii i wody, wykorzystywać energię odnawialną oraz zmniejszać ilość produkowanych odpadów aż w 30 krajach na całym świecie. Dzięki naszym działaniom, od 2014 roku zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych o ponad 50 procent” - mówi Inger Johanne Eikeland, SVP Environment, Health and Safety w Orkla ASA.

 

Ekologiczne wybory w codziennym życiu

Zrównoważone innowacje są jednym z priorytetów Orkli, dlatego wprowadzamy na rynek coraz więcej roślinnych alternatyw dla mięsa oraz szeroką gamę produktów o mniejszym wpływie na środowisko naturalne.

Wiele osób chce dokonywać bardziej przyjaznych środkowisku wyborów. Dlatego nieustannie koncentrujemy się na opracowywaniu produktów i usług o konkurencyjnym profilu środowiskowym.

W związku z coraz większą liczbą fabryk Orkli, które przechodzą na energię odnawialną, wpływ naszej działalności na klimat ulega zmniejszeniu, a kolejne produkty są wytwarzane w 100 procentach z wykorzystaniem energii odnawialnej" - podkreśla Eikeland.

 

Energia wodna, którą sami wytwarzamy  

“Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych, rezygnujemy z paliw kopalnych na rzecz źródeł odnawialnych. Cała energia elektryczna, którą wykorzystujemy w Europie, pochodzi ze źródeł odnawialnych. W naszych własnych elektrowniach wodnych produkujemy pięć razy więcej energii niż zużywamy" - wyjaśnia Eikeland.

Certyfikaty Gwarancji Pochodzenia wydawane elektrowniom wodnym Orkli, zapewniają, że biura i fabryki na terenie całej Europy korzystają z odnawialnej energii elektrycznej. Aktywnie staramy się zastępować paliwa kopalne rozwiązaniami przyjaznymi środowisku - w 2018 roku energia odnawialna stanowiła 39 procent całkowitego zużycia energii.

 

Cele klimatyczne oparte na faktach

W lipcu 2018 r. międzynarodowa organizacja Science Based Targets-initiative (SBTi) zatwierdziła  cele klimatyczne Orkli planowane do 2025 r. Jesteśmy drugą norweską firmą, która uzyskała ten prestiżowy certyfikat.

“Nie tylko pracujemy nad ograniczeniem emisji, ale bierzemy również odpowiedzialność za wpływ na klimat generowany w całym łańcuchu wartości. Podejmujemy działania ukierunkowane na produkcję surowców wykorzystywanych w naszych produktach. Za cel stawiamy sobie ograniczenie pośredniej emisji gazów cieplarnianych o około 30 procent do 2025 roku” - mówi Inger Johanne Eikeland.

 

Stop wycinkom lasów

Produkcja surowców odpowiada za 95 procent pośredniej emisji gazów cieplarnianych przez Orkla. Jej redukcja ma bezpośredni związek z zapobieganiem wylesianiu lasów. Orkla prowadzi politykę mającą na celu promowanie łańcuchów dostaw wolnych od deforestacji i wdraża inicjatywy we współpracy z dostawcami i organizacjami certyfikującymi działania korzystne dla środowiska.

 

Zwiększenie zaangażowania na rzecz ochrony klimatu

“Wzmacniamy naszą koncentrację na klimacie. Nowe działania pozwolą nam na jeszcze skuteczniejszą redukcję emisji gazów cieplarnianych. Dzięki Science Based Targets-initiative opracowujemy plany redukcji emisji wykraczające poza własną działalność Orkli. Oprócz skupiania się na naszych surowcach, budujemy partnerstwa z dostawcami i zachęcamy ich do wyznaczania swoich celów klimatycznych oraz częstszego monitorowania działań związanych z redukcją emisji spalin” - podusmowuje Inger Johanne Eikeland.

 

Orkla ma ambitne cele w zakresie działalności niskoemisyjnej poprzez skupienie się na innowacyjności produktów, inwestowanie w energię odnawialną oraz zmniejszenie zużycia energii, wody oraz ilości odpadów.

Największy wpływ na emisję gazów cieplarnianych ma produkcja surowców i konsumpcja. Orkla, w porównaniu do innych norweskich przedsiębiorstw, zdecydowanie bardziej ogranicza tę emisję. Podejmujemy kroki, aby na każdym etapie naszego łańcucha wartości ograniczyć emisję i tym samym, powstrzymać globalne ocieplenie.

W latach 2014-2018 Orkla zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych pochodzących z własnej działalności o 54 procent i jest już na dobrej drodze do osiągnięcia celu 60-procentowej redukcji do 2025 roku.

Więcej o naszej pracy związanej z klimatem można przeczytać w naszym Rocznym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju:

https://annualreport2018.orkla.com/assets/orkla/pdfs/2018/en/Sustainability%20Report.pdf

Przeczytaj więcej o tym, co robimy, aby rozwiązać problemy związane z klimatem:

https://www.orkla.com/news/orkla-steps-climate-efforts/

https://www.orkla.com/news/throw-away-less-use/

https://www.orkla.com/news/home-made-not-always-eco-friendly/